Pale w rurach obsadowych

Pale w rurach obsadowych: są to pale wiercone wielkośrednicowe. Stateczność ścian zapewniona jest poprzez wciskaną rurę stalową o średnicy równej średnicy wykonywanego pala. Rura obsadowa wyprzedza świder spiralny lub kubełkowy, który wybiera grunt do projektowanej rzędnej, dno otworu zostaje wyczyszczone i następuje montaż zbrojenia oraz zabetonowanie pala rurą kontraktor.

 

Zalet pali wykonywanych w rurach obsadowych :

  • duże nośności

  • duża sztywność ,

  • możliwość przewiercania twardych przeszkód,

  • kontrolę przewiercanego gruntu,

  • łatwe dostosowanie długości do warunków gruntowych,

  • brak wstrząsów, umiarkowany hałas,

Wady:

  • duże osiadania

  • urobek trudny do zagospodarowania

  • konieczność balastowania napierającej wody gruntowej, a następnie jej utylizacja

  • mała wydajność