Pale FDP, Kolumny CMC

Pale FDP (Full Displacement Piles) – przemieszczeniowe pale wiercone wykonywane w fazach takich jak pale CFA z tą różnica, że dzięki specjalnej geometrii świdra grunt nie jest przemieszczany na powierzchnię tylko na boki i pod podstawę formowanego pala. Dogęszczenie gruntu wokół pala powoduje zwiększenie jego nośności.

 

Zalet pali FDP:

 

- duże nośności w porównaniu z palami wierconymi o tej samej średnicy bez dogęszczania gruntu

- zmniejszona ilość betonu w stosunku do np. pali CFA

- brak wstrząsów i wibracji

- brak urobku trudnego do zagospodarowania, czysty plac budowy

 

Wady:

  • ograniczona śrdnica, a co za tym idzie nieduża sztywność na zginanie

 

Kolumny CMC - kolumny betonowe wykonywane świdrem przemieszczeniowym. Stosowane są głównie do wzmacniania podłoża pod nasypy i płyty fundamentowe. Technologia ta jest bardzo wydajna i powoduje znaczne ograniczenie osiadań obiektów budowlanych.