Pale CFA

PALE CFA (Continous Flight Auger) nazywane również FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) - są to pale wiercone świdrem ślimakowym w następujących etapach:

 • wiercenie do projektowanej rzędnej

 • podciąganie świdra z jednoczesnym pompowaniem betonu przez rdzeń świdra

 • montaż zbrojenia w świeżą mieszankę betonową

 

Zalet pali CFA:

 • duże średnice – do 800 cm (duża nośność )

 • duża sztywność ,

 • kontrolę przewiercanego gruntu,

 • łatwe dostosowanie długości do warunków gruntowych,

 • brak wstrząsów, umiarkowany hałas,

 • niewystępowanie wysadzin gruntu i unoszenia wcześniej wykonanych pali,

 • duża wydajność

 

Wady:

 • ograniczone pochylenie pali

 • urobek trudny do zagospodarowania

 

Dzięki wyposażeniu palownic w monitoring parametrów wiercenia i formowania pali takich jak:

 • prędkość obrotowa świdra

 • moment obrotowy wywierany na świder

 • prędkość zagłębiania świdra

 • głębokość wiercenia

 • ciśnienie i ilość podawanego betonu

 • prędkość podnoszenia świdra

mamy bieżąca kontrolę nad wykonywanymi pracami co minimalizuje możliwość wystąpienia błędów wykonawczych.

 

Pale CFA - Zastosowanie
- pojedyncze fundamenty głębokie
- ściany oporowe – palisady
- rdzenie wodoszczelne