Dofinansowanie EU

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Szanowni Państwo !!!
Uprzejmie informujemy,
że
firma P.P.H.U. PREFALBET Jacek Czyż, Sitaniec 123b, 22-400 Zamość w 2013 roku podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Działanie 1.2

Tytuł projektu: „Poprawa konkurencyjności firmy PREFALBET poprzez dywersyfikację oferty oraz wprowadzenie ulepszonych usług” Umowa o dofinansowanie nr nr: 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-041/12  z dnia 28.11.2013 roku

W wyniku realizacji projektu zakupione zostały środki trwałe i oprogramowanie pozwalające na rozszerzenie oferty o nowe produkty  i  ulepszone usługi:
- Bloczek betonowy – nowy
- Strop Teriva – nowy
- Usługa zabezpieczania głębokich wykopów i wykonywania przemieszczeniowych pali fundamentowych – ulepszona.
Efektem realizacji projektu będzie stworzenie 2 nowych miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i kolejnego w wymiarze 1/4.